Lịch Phát Sóng

Giờ Trận Kênh
Ngày 23/06/2021
02:00
Euro 2021, vòng 3
Croatia vs Scotland
VTV3
02:00
Euro 2021, vòng 3
Séc vs Anh
VTV6
23:00
Euro 2021, vòng 3
Thụy Điển vs Ba Lan
VTV6
23:00
Euro 2021, vòng 3
Slovakia vs T.B.Nha
VTV3
Ngày 24/06/2021
02:00
Euro 2021, vòng 3
Đức vs Hungary
VTV6
02:00
Euro 2021, vòng 3
B.D.Nha vs Pháp
VTV3
04:00
Copa America 2021, vòng 4
Ecuador vs Peru
BĐTV, ON Sports
07:00
Copa America 2021, vòng 4
Brazil vs Colombia
BĐTV, ON Sports
Ngày 25/06/2021
04:00
Copa America 2021, vòng 4
Bolivia vs Uruguay
BĐTV, ON Sports
07:00
Copa America 2021, vòng 4
Chile vs Paraguay
BĐTV, ON Sports
Euro 2021, vòng 3
Croatia vs Scotland
Euro 2021, vòng 3
Séc vs Anh
Euro 2021, vòng 3
Thụy Điển vs Ba Lan
Euro 2021, vòng 3
Slovakia vs T.B.Nha
Euro 2021, vòng 3
Đức vs Hungary
Euro 2021, vòng 3
B.D.Nha vs Pháp
Copa America 2021, vòng 4
Ecuador vs Peru
Copa America 2021, vòng 4
Brazil vs Colombia
Copa America 2021, vòng 4
Bolivia vs Uruguay
Copa America 2021, vòng 4
Chile vs Paraguay