Lịch Phát Sóng

Giờ Trận Kênh
Ngày 28/09/2021
23:45
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Shakhtar Donetsk vs Inter Milan
FPT Play
23:45
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Ajax vs Besiktas
FPT Play
Ngày 29/09/2021
02:00
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Real Madrid vs Sheriff Tiraspol
FPT Play
02:00
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
PSG vs Man City
FPT Play
02:00
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Leipzig vs Club Brugge
FPT Play
02:00
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
B.Dortmund vs Sporting Lisbon
FPT Play
02:00
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Porto vs Liverpool
FPT Play
02:00
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
AC Milan vs Atletico Madrid
FPT Play
Ngày 30/09/2021
00:00
World Cup Futsal 2021, vòng Ban Ket
Brazil Futsal vs Argentina Futsal
VTV6, VTV9
Ngày 01/10/2021
00:00
World Cup Futsal 2021, vòng Ban Ket
B.D.Nha Futsal vs Kazakhstan Futsal
VTV6, VTV9
Ngày 07/10/2021
18:00
VLWC KV Châu Á, vòng 3
Trung Quốc vs Việt Nam
VTV5, VTV6, FPT Play
Ngày 12/10/2021
18:00
VLWC KV Châu Á, vòng 4
Oman vs Việt Nam
VTV5, VTV6, FPT Play
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Shakhtar Donetsk vs Inter Milan
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Ajax vs Besiktas
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Real Madrid vs Sheriff Tiraspol
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
PSG vs Man City
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Leipzig vs Club Brugge
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
B.Dortmund vs Sporting Lisbon
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
Porto vs Liverpool
Cúp C1 Châu Âu, vòng 2
AC Milan vs Atletico Madrid
World Cup Futsal 2021, vòng Ban Ket
Brazil Futsal vs Argentina Futsal
World Cup Futsal 2021, vòng Ban Ket
B.D.Nha Futsal vs Kazakhstan Futsal
VLWC KV Châu Á, vòng 3
Trung Quốc vs Việt Nam
VLWC KV Châu Á, vòng 4
Oman vs Việt Nam